ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

100.00

Αφορά χρέωση μέσω ePOS ιατρικής επίσκεψης κατ’οίκον