Μέτοικοι

15.00

Μαλακό Εξώφυλλο, 216 σελίδες. Βάρος 560 g, διαστάσεις 235mm*164mm. Αυτοέκδοση, Μαρούσι 2015.

ISBN 978-960-93-7391-3

Περιγραφή

Η Συρρίκνωση του Ελληνισμού.

Πώς από τον συμπαγή Ελληνισμό της ΝΑ Ευρώπης φθάσαμε στα όρια του ελληνικού κράτους. 1800-1940.
Δείτε το βιβλίο και στο Facebook